Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Junta wojskowa

Jest to określenie wywodzące się z Ameryki Południowej (z jej hiszpańskojęzycznej części) oznaczające wojskowy organ administracyjny pełniący samodzielnie władzę w państwie, który doszedł do władzy na skutek wojskowego przewrotu (zamachu stanu). Pojęcie obecnie używane jest także poza obszarem Ameryki Łacińskiej w odniesieniu do każdej formy autorytaryzmu sprawowanej przez wojskowych. W praktyce junta oznacza, iż osoby pełniące określone funkcje w wojsku, zasiadają na stanowiskach pełnionych przez cywilów. Doprowadza to do sytuacji, gdzie niemal całe kierownictwo polityczne składa się z wojskowych, zaś prawdziwym gwarantem władzy jest nie tyle przyzwolenie i poparcie społeczne, ale armia.