Judykatywa

Inaczej władza sądownicza. Wyróżniona przez Karola Monteskiusza jako jeden z trzech – obok legislatywy i egzekutywy – typów władz. Charakteryzuje się autonomią zarówno w zakresie organizacji, jak i orzekania, gdyż jedyny wpływ na ostateczny wyrok sądu (wedle założeń) powinny mieć same przepisy prawa oraz stan faktyczny danej sprawy.

W oparciu o przepisy polskiej konstytucji można orzec, iż judykatywa będzie związana z dwoma pojęciami: władzy sądowniczej w szerszym znaczeniu i wymiaru sprawiedliwości. Wedle ustawy zasadniczej z 2 kwietnia 1997 roku wymiar sprawiedliwości sprawowany jest w Polsce przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Nie zalicza się zatem tutaj obu trybunałów, które stanowić będą część władzy sądowniczej, ale nie wymiaru sprawiedliwości.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych