Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Judykatywa

Inaczej władza sądownicza. Wyróżniona przez Karola Monteskiusza jako jeden z trzech – obok legislatywy i egzekutywy – typów władz. Charakteryzuje się autonomią zarówno w zakresie organizacji, jak i orzekania, gdyż jedyny wpływ na ostateczny wyrok sądu (wedle założeń) powinny mieć same przepisy prawa oraz stan faktyczny danej sprawy.

W oparciu o przepisy polskiej konstytucji można orzec, iż judykatywa będzie związana z dwoma pojęciami: władzy sądowniczej w szerszym znaczeniu i wymiaru sprawiedliwości. Wedle ustawy zasadniczej z 2 kwietnia 1997 roku wymiar sprawiedliwości sprawowany jest w Polsce przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Nie zalicza się zatem tutaj obu trybunałów, które stanowić będą część władzy sądowniczej, ale nie wymiaru sprawiedliwości.