Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Jesień Narodów

Pojęcie określające zmiany, jakie dokonały się w 1989 roku w Europie Środkowo – Wschodniej, polegające na obudzeniu narodowych dążeń do uzyskania niezależności od Związku Radzieckiego, uzyskaniu pełnej suwerenności i obaleniu dyktatury partii komunistycznych. Czasami wydarzenia te nazywane Jesienią Ludów w nawiązaniu do Wiosny Ludów – wydarzeń z połowy XIX wieku w Europie, w których liczne narody Europy walczyły o swoją niepodległość. Jesień Narodów to przemiany polityczno – społeczne mające miejsce w krajach bloku komunistycznego, które doprowadziły do obalenia reżimów komunistycznych i w ostateczności do upadku Związku Radzieckiego. Sam finalny moment zrodził się na skutek wieloletnich kryzysów politycznych i gospodarczych, w efekcie czego Związek Radziecki utracił zdolność kontrolowania swoich państw satelickich.