Ius dispositivum

Pojęciem tym określa się normy względnie obowiązujące, a zatem te, które ustanawiają dla swoich adresatów określoną dyspozycję (możliwość) wyboru w ramach określonych postępowań. Innymi słowy – pozostawia stronom stosunku prawnego możliwość samodzielnego dookreślenia treści wiążącej ich reguły. Przykładem norm względnie obowiązujących są niektóre normy prawa cywilnego, gdzie to same strony stosunku prawnego określają swoje wzajemne zobowiązania.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych