Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Ius dispositivum

Pojęciem tym określa się normy względnie obowiązujące, a zatem te, które ustanawiają dla swoich adresatów określoną dyspozycję (możliwość) wyboru w ramach określonych postępowań. Innymi słowy – pozostawia stronom stosunku prawnego możliwość samodzielnego dookreślenia treści wiążącej ich reguły. Przykładem norm względnie obowiązujących są niektóre normy prawa cywilnego, gdzie to same strony stosunku prawnego określają swoje wzajemne zobowiązania.