Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Ius cogens

Pojęciem tym określa się normy bezwzględnie obowiązujące, czyli inaczej normy imperatywne. Jest to typ normy ustanawiającej bezwzględny obowiązek postępowania zgodnie z wytyczną wskazaną w normie (nakaz bądź zakaz), bez możliwości dokonywania korekty zgodnej z wolą stron danego stosunku prawnego. Nie istnieje zatem możliwość zmian nawet wtedy, gdy istnieje wola odstąpienia od realizacji normy (np. rodzina osoby zabitej w wypadku samochodowym nie chce dochodzić przed sądem sprawiedliwości, uważając, iż wystarczy jej skrucha winowajcy). Klasycznym przykładem norm bezwzględnie obowiązujących (ius cogens) są normy prawa karnego. Ustanawiają one listę zachowań zakazanych (np. powstrzymanie się od zachowań z użyciem przemocy), bądź nakazanych, koniecznych do zrealizowania (np. udzielenie pomocy ofierze wypadku), od których nie istnieje możliwość odstępstwa. Nie zastosowanie się do nich grozi zastosowaniem określonych w normie sankcji.