Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Inwigilacja

Jest to działalność prowadzona przez państwowe tajne służby bądź policję polityczną, polegająca na systematycznej obserwacji jakiejś osoby (grupy osób) w celu zbierania o niej wszelkich informacji, w szczególności niewygodnych, mogących stanowić podstawę jej dyskredytacji czy też służyć jako podstawa karnego oskarżenia. Inwigilacja stosowana jest szeroko w państwach totalitarnych jako forma kontroli obywateli. W Polskiej historii najnowszej na początku lat 90-ych XX wieku wiele mówiło się o tzw. inwigilowaniu prawicy, czyli działaniach operacyjnych podejmowanych przez służby specjalne, skierowane przeciwko czterem legalnie działającym ugrupowaniom politycznym. Działania te – wedle opinii wielu publicystów – prowadzone były przez ludzi, których biografie związane były z działającą w czasach komunistycznych (w czasach PRL-u) Służbą Bezpieczeństwa (SB), a gromadzone przez nich materiały miały zdyskredytować w oczach społeczeństwa inwigilowane ugrupowania bądź ich poszczególnych działaczy. Cała ta sprawa pokazała, jak wielkie znaczenie dla niezależności polityki i jej demokratycznego charakteru ma właściwa kontrola nad służbami specjalnymi. Zbyt słaba kontrola to groźba stworzenia nieformalnie działającego drugiego dna polityki, z przestrzenią szantażu i manipulacji. Pokazała też, iż nadużycia nie dotyczą jedynie reżimów niedemokratycznych, ale także młodych, nieustabilizowanych demokracji, którym brak odpowiedniego zaplecza i wytworzonych mechanizmów kontroli.