Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Interpelacja poselska

Jest to jedna z form, w jakiej Sejm sprawuje kontrolę nad rządem. Polega na pisemnym skierowaniu przez posła pytania do Prezesa Rady Ministrów i innych członków Rady Ministrów, na które adresat musi odpowiedzieć w ciągu 21 dni. Interpelacja jest wraz z zapytaniem ustanawiana w art. 115 ust. 1 Konstytucji: „Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 21 dni.” Różnica między nimi polega jednak na tym, iż w świetle obowiązujących przepisów interpelacja spełnia trzy zasadnicze funkcje: informacyjną (ujawnia stan faktyczny danej sprawy), interwencyjną (zawiera możliwość dyskusji w kwestiach występujących w odpowiedzi) oraz kontroli politycznej (w jej efekcie otwarta staje się kwestia wystąpienia o wotum nieufności), zapytanie zaś tyko jedną: informacyjną, gdyż treść zapytania nie może być przedmiotem dyskusji na forum izby sejmowej.