Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Internacjonalizm

Doktryna polityczno – społeczna, która za swoje podstawowe założenie przyjmuje równouprawnienie, oraz przyjazną współpracę wszystkich narodów. Jej przesłanie szczególnie mocno doszło do głosu w okresie Wiosny Ludów, kiedy to członkowie wielu narodów nie posiadających swojego państwa, walczyli za wolność innych narodów, mających na tą wolność nadzieję. Doskonałym przykładem może był osoba Józefa Bema walczącego o niepodległość Węgier, pod hasłem: „Za wolność waszą i naszą”; internacjonalizm podkreśla prawo każdego narodu do swobodnego rozwoju i konieczności zaprzestania z podziałami na narody „lepsze” i „gorsze”. Ze względu na zawłaszczenie tej idei przez komunistów, jest ona często z nim utożsamiana i traktowana nieufnie.