Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Instancyjność

Jest to podstawowa zasada obowiązująca w państwie aspirującym do miana państwa demokratycznego i praworządnego, stanowiąca, iż system organizacji wymiaru sprawiedliwości i organów administracji publicznej ma charakter hierarchiczny i składający się co najmniej z dwóch poziomów. Każdy z poziomów umożliwia rozpatrzenie określonej sprawy przez co najmniej dwa niezależne od siebie organy – sądy bądź organy administracyjne. Daje to podstawę do większej sprawiedliwości zapadających wyroków i decyzji, gdyż każda z rozpatrywanych spraw może być badana co najmniej dwukrotnie. A że ludzkie pomyłki zdarzają się nawet przy najlepszych intencjach, dwukrotne rozpatrywanie sprawy daje dwa razy większe szanse na uczciwość postępowania i słuszność ostatecznego rozstrzygnięcia.