Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Innowacyjność

Cecha charakteryzująca społeczeństwo obywatelskie, oznaczająca jego zdolność do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie polityki, gospodarki i rozwiązywania problemów społecznych. Cecha ta dotyczyć może jednak wszelkich dziedzin życia od technologii, komunikacji, edukacji, aż po style życia. Innowacyjne są więc wszystkie ulepszenia maszyn i urządzeń, reformy systemów, jak i tworzenie zupełnie nowych rzeczy, zjawisk lub wartości. Innowacje mogą dotyczyć zarówno urządzeń technicznych, jak i elementów życia społecznego.