Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Inkorporacja

Pojęcie oznaczające wchłonięcie jakiegoś państwa bądź części jego terytorium przez inne państwo i pełne scalenie polityczno-prawne obu obszarów. W przypadku, gdy włączane jest całe terytorium państwa, wtedy w świetle prawa międzynarodowego znika jego podmiotowość. Za klasyczny przykład inkorporacji uznaje się proces zjednoczenia Niemiec (terytorium dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej zostało włączone do Republiki Federalnej Niemiec – twór, jakim była NRD przestał istnieć, podobnie jak przestały istnieć działające w niej organy władzy). Od momentu „zjednoczenia” na arenie międzynarodowej pozostało jedno państwo niemieckie o niezmienionym ustroju, ale o zmienionej powierzchni. Prawo RFN od chwili włączenia zaczęło działać na terenie dawnej NRD.