Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Inicjatywa ludowa

Jest to jedna z form demokracji bezpośredniej, która upoważnia określoną liczbę obywateli posiadających czynne prawo wybierania do Sejmu (w Polsce 100 tys.) do przedłożenia na ręce Marszałka Sejmu projektu ustawy. Rzecz jasna owo składanie projektu polega na podpisaniu się pod składanym tekstem, a zatem do wyrażenia mu swojego poparcia. Samo tworzenie projektu ustawy pilotowane jest przez stworzony na tą potrzebę komitet obywatelski, który nie tylko bierze na siebie napisanie samego tekstu, ale także zebranie podpisów uprawniających do złożenia go do laski marszałkowskiej.