Industrializacja

Inaczej uprzemysłowienie. Jest to proces polegający na systematycznym przekształcaniu się społeczeństw agrarnych, gdzie dominującym rodzajem pracy była uprawa ziemi, handel i rzemiosło, w społeczeństwa opierające swoją gospodarkę na mechanizacji produkcji i istnieniu ośrodków przemysłowych z dużymi skupiskami fabryk. Pojęcie to zrodziło się w okresie, w którym dominującym elementem gospodarki stawał się przemysł ciężki, z górnictwem i hutnictwem na czele oraz wytwarzaniem wszelkiego rodzaju produktów stalowych.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych