Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Imigracja

Pojęcie pochodzące z łacińskiego czasownika immigro, oznaczającego osiedlanie się w kraju nie będącym krajem pochodzenia. Przyczyna imigracji może być bardzo złożona, choć zespół czynników ją powodujący zawsze sprowadza się do pewnego powtarzalnego zbioru. Najczęstszymi powodami zjawisk imigracyjnych są kwestie gospodarcze i ekonomiczne (w miejscu osiedlenia się można liczyć na lepszą pracę i lepsze warunki życia). Inną ważną przyczyną jest możliwość znalezienia bezpieczeństwa w przypadku, gdy życie w swoim kraju grozi utratą życia bądź zdrowia (wojna, konflikty wewnętrzne, brak stabilności funkcjonowania państwa) bądź gdy ze strony panującego reżimu istnieje zagrożenie represjami (przyczyny polityczne – więzienie, inwigilacja, dyskryminacja). Istnieją także sytuacje, gdzie imigracja następuje z powodu nawiedzenia jakiegoś rejonu świata przez zagrożenia przyrodnicze lub ekologiczne.

Rozwiązania prawne, jakie stosowane są w poszczególnych krajach w kwestii imigrantów mogą się od siebie znacząco różnić. Są zatem takie, które różnicują przybyszów, w zależności od politycznych czy ekonomicznych interesów państwa przyjmującego (np. wskazują zawody w których istnieją ograniczenia w zakresie ich wykonywania), ale i takie, które żadnych limitów w tej kwestii nie określają.