Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Human Right Watch

Jedna z najbardziej wpływowych organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw człowieka, oficjalnie założona w roku 1988, jednak w rzeczywistości sięgająca swoją historią do roku 1978. Wtedy to,, pod wpływem zakończonej konferencji KBWE, Robert Bernstein, Aryeh Neper i Jeri Laber założyli stowarzyszenie Helsiński Watch, które dekadę później przekształciło się w HRW. Od samego początku siedzibą organizacji był Nowy Jork, zaś działania prowadzone były za pośrednictwem pięciu wydziałów – afrykańskiego, amerykańskiego, azjatyckiego, bliskiego wschodu oraz krajów sygnatariuszy OBWE (generalnie Europa). Głównym celem działalności jest bieżące monitorowanie poszczególnych rejonów świata, w których istnieje podejrzenie o łamanie praw człowieka. W szczególności chodzi o takie kwestie jak łamanie wolności słowa, wolności sumienia (prawa do posiadania i głoszenia własnych przekonań światopoglądowych) czy prawa do sprawiedliwego procesu. Poza tym szczególnie badane są kwestie nadużyć w zakresie torturowania, przesłuchiwania z wykorzystaniem przemocy, działania tajnej policji, inwigilacji, pozbawiania wolności z przyczyn politycznych. Aby realizować te zadania HRW gromadzi fundusze od prywatnych darczyńców, które wykorzystywane są na prowadzone przez nią misje monitorujące i kampanie społeczne.