Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Homo sovieticus

Jest to pojęcie wymyślone przez rosyjskiego pisarza Aleksandra Zinowiewa, spopularyzowane w Polsce w myśli księdza Józefa Tischnera, określające mentalnego spadkobiercę sowieckiego (komunistycznego) modelu państwa. Człowiek taki charakteryzuje się roszczeniowością socjalną i oczekuje, że to państwo rozwiąże jego podstawowe problemy życiowe takie jak praca, opieka zdrowotna czy określony standard życia. Homo sovieticus jest osobą mitologizującą okres przypadający na dominację doktryny socjalistycznej i komunistycznej m.in. z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, iż jest ofiarą ówczesnej indoktrynacji i propagandy malującej tamte czasu w tonacji sukcesu, a po drugie, iż dominująca wtedy gospodarka centralnie planowana rozwiązywała za niego problemy, z którymi w dobie demokracji liberalnej musi zmagać się sam (jak np. praca).