Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Gwarancja

Jest to zespół dodatkowych uprawnień, których osoba zbywająca rzecz lub prawa może udzielić osobie nabywającej (wymiana, zwrot czy możliwość naprawy itp.). Gwarancja wynika z umowy zawartej między stronami transakcji (sprzedającym i kupującym), a zatem stanowi część oferty osoby zbywającej rzecz lub prawo. Wykonanie gwarancji stanowi zatem część umowy, jaka zostaje zawarta między stronami w czasie dokonywania czynności kupna – sprzedaży.