Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Gułag

Pojęcie to jest akronimem, powstałym od Gławnoje Uprawlenie Łagieriej (a w pełnym brzmieniu: Gławnoje Uprawlenije Isprawitielno-Trudowych Łagieriej i Kolonij, co się tłumaczy jako Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy). W czasach Związku Radzieckiego był to organ NKWD zarządzający sowieckimi przymusowymi obozami pracy (łagrów), do których kierowani byli przestępcy kryminalni oraz „wrogowie” (częściej wyimaginowani niż rzeczywiści) reżimu (czyli więźniowie polityczni). Sama idea takich obozów powstała w czasach Lenina, który osobiście postulował eliminowanie z życia społecznego wrogów klasy robotniczej. W łagrach – pod wzniosłymi hasłami – miała zachodzić ich „przemiana”, a tak naprawdę były to obozy o charakterze niewolniczym, w których więźniowie nie posiadali żadnych praw będąc wykorzystywanymi do realizacji najcięższych prac. W okresie szczytowym reżim sowiecki (lata 1934 – 38) wykorzystywał w obozach pracy od 2 do 3 milionów ludzi.

Nazwa GUŁag pochodzi od tytułu dzieła Aleksandra Sołżenicyna (Archipelag GUŁag), w którym ten sowiecki dysydent przedstawił świadectwo strasznej zbrodni zrealizowanej przeciwko człowiekowi w Związku Radzieckim. Sołżenicyn obnażył w nim to, co do tej pory było tak skrzętnie ukrywane – zbrodniczy wymiar komunizmu. Szacuje się, iż w czasie wszystkich lat funkcjonowania łagrów zginęło w nich ponad 20 milionów ludzi. Było to możliwe dzięki powstaniu całego kompleksu obozów określonych przez Sołżenicyna mianem archipelagu.