Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Grupa Wyszehradzka

Jest to nazwa zapoczątkowanej na początku lat 90-ych inicjatywy trzech państw: Polski, Czechosłowacji oraz Węgier mających podobne aspiracje na arenie międzynarodowej. Nadana początkowo nazwa Trójkąta Wyszehradzkiego została zaczerpnięta z powodu spotkania jakie miało miejsce 15 lutego 1991 roku i podpisaniu w miejscowości Wyszehrad wspólnej Deklaracji definiującej główne cele politycznej współpracy (powoływano się tutaj na argumenty zbieżności celów w polityce zagranicznej, podobieństwo doświadczeń historycznych oraz bliskość geograficzną). Po rozpadzie Czechosłowacji na Czechy i Słowację Trójkąt stał się Grupą Wyszehradzką. Inicjatywa ta stała się podwaliną powołanego do życia 1 marca 1993 r. Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA).