Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Grupa reprezentatywna

Wyselekcjonowana w oparciu o specjalnie stworzoną metodę (algorytm) grupa ludzi biorąca udział w badaniu ankietowym, mająca strukturalne cechy całego społeczeństwa. Grupa reprezentatywna jest formą stworzenia eksperymentalnych warunków pozwalających badać opinie danego społeczeństwa w wybranych kwestiach – najczęściej o charakterze politycznym. Nie jest bowiem możliwe, aby przeprowadzać takie badanie na całości danej populacji. To zbyt kosztowne, skomplikowane organizacyjnie i czasochłonne. Za jedyne takie „badanie” można by uznać wybory bądź referendum, choć z zastrzeżeniem, że musieliby w nich wziąć udział wszyscy uprawnieni do głosowania. W przeciwnym wypadku poznany wynik wciąż odnosi się tylko do części populacji. I to niekoniecznie reprezentatywnej, gdyż udział w głosowaniu mógł być niesymetryczny (np. mieszkańcy miast chodzą mniej licznie niż na wsiach). Stworzenie grupy reprezentatywnej jest warunkiem koniecznym dla istnienia jakiejkolwiek wiarygodności i adekwatności z rzeczywistością wyników prowadzonych badań. Grupa taka liczy od kilkuset do ponad tysiąca osób i reprezentuje (przynajmniej w założeniach) poglądy i przekrój społeczny całego badanego społeczeństwa.