Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Grupa G8

Jest to nazwa grupy siedmiu najbogatszych państw świata (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i Stany Zjednoczone, Kanada) plus Rosja – choć nie jest to do końca ścisłe, gdyż do tego grona nie włączono Chin, które są czwartą potęgą gospodarczą na świecie. Kluczową sprawą jest to, iż G8 nie jest organizacją międzynarodową, ani nawet formą sojuszu – nie posiada zatem swoich struktur i organów. Wedle szacunków kraje wchodzące w skład grupy G8 stanowią zaledwie 14% ludności świata, ale dysponują jednocześnie 65% jego bogactwa. Przywódcy państw G8 spotykają się na corocznych szczytach gospodarczych i politycznych.