Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Grupa etniczna

Jest to duża społeczność ludzka będąca najczęściej elementem większej całości (społeczeństwa), z którego wyróżnia się poprzez kluczowe dla swojej tożsamości cechy takie jak język, religia czy kultura. Grupa etniczna w przeciwieństwie do narodu jest grupą zamieszkującą stosunkowo niewielki obszar, gdzie przywiązanie do ziemi ma charakter bezpośredni. Wskazuje się także, iż grupa etniczna (w przeciwieństwie do narodowościowej) nie dąży do zdobycia własnej podmiotowości państwowej.