Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Greenpeace

Jest to międzynarodowa organizacja pozarządowa, podejmująca działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności do ochrony lasów, oceanów i mórz, ochrony przed substancjami toksycznymi, przed nasilającymi się efektami globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych oraz przed żywnością modyfikowaną genetycznie. Prowadzi także kampanie na rzecz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Działalność organizacji podjęta została w roku 1971 roku, kiedy to grupa aktywistów protestowała przeciwko prowadzeniu prób broni jądrowej przez rząd Stanów Zjednoczonych u wybrzeży Alaski. Od tamtej pory kluczowym elementem działalności organizacji jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na sytuacje zagrażające życiu na ziemi i równowadze przyrodniczego ekosystemu.

Pierwszą siedzibą organizacji było miasto Vancouver w Kanadzie, dziś zaś znajduje się ona w Amsterdamie w Holandii, posiadając równocześnie 28 biur regionalnych i prowadząc działalność w ponad 40-stu krajach świata. Jej działania opierają się przede wszystkim na zaangażowaniu ogromnej ilości wolontariuszy na całym świecie. W celu zachowania niezależności Greenpeace przestrzega zasady o nie przyjmowaniu dotacji od rządów, partii politycznych i korporacji, bazując na środkach finansowych przekazanych jej przez indywidualnych darczyńców.

Kontrowersyjną kwestią odnoszącą się do Greenpeace jest tzw. kwestia ekoterroryzmu. Chodzi mianowicie o to, iż niejednokrotnie organizacja posądzana jest o stosowanie manipulacji faktami w celu doprowadzenia działań rządów do określonych decyzji. W wyniku coraz powszechniejszej popularności zagadnień ekologicznych stygmatyzacja jakiegoś postępowania czy ekipy politycznej przez organizacje ekologiczne, kończy się swoistym wykluczeniem z „towarzystwa” bądź gigantycznymi kosztami związanymi z finansowaniem programów ochrony środowiska. Przykładem może być realizacja postanowień protokołów z Kioto traktujących o emisji zanieczyszczeń. W jej efekcie kraje bazujące na technologiach wytwarzania energii starego typu (elektrownie węglowe) będą ponosiły gigantyczne koszty kar za przekroczone limity. To z kolei obciąży krajowe gospodarki i spowoduje spowolnienie rozwoju i przekształceń technicznych. Czyli w efekcie coś przeciwnego do zamierzonego przez ekologów celu. Kontrowersyjna jest także powszechna ze strony Greenpeace krytyka stosowania technologii jądrowych jako zagrażających środowisku, co przy obecnym zapotrzebowaniu gospodarek światowych na energię wydaje się prowadzić do trwałego konfliktu. Ciekawą sprawą jaka dotyczy samej organizacji jest odejście z niej w roku 1986 jej założyciela Patricka Moore’a. Zdecydował się on na taki krok uważając, iż dzisiejsza działalność Greenpeace jest podporządkowana polityce i okresowym ideologiom. Sam Moore wygłosił swego czasu głośny pogląd, iż nikt z dzisiejszego kierownictwa organizacji nie posiada wykształcenia naukowego pozwalającego realnie i w oparciu o fakty tworzyć programów działań zmierzających do ochrony ziemskiego środowiska naturalnego. Określił ich wszystkich przy tym jako „polityków”.