Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Gradacja

Pojęcie które można tłumaczyć jako uwarstwienie, hierarchiczność, ułożenie poszczególnych elementów jeden pod drugim w określonym układzie o pionowej organizacji. W teoriach socjologicznych pojęcie gradacji odnosi się do społeczeństwa, a dokładnie do istniejącej w nim struktury społecznej. Oznacza istnienie w ramach danego społeczeństwa poszczególnych jego warstw, to znaczy grup osób posiadających podobny status społeczny (a zatem zespół takich czynników warunki życia, zamożność, wykształcenie, środowisko społeczne, prestiż wykonywanego zawodu itp.). W ujęciu twórcy gradacyjnej teorii struktury społecznej Maxa Webera, choć istnieje pewna bezwładność zajmowanej pozycji społecznej i pozostawania w danej warstwie, to jednak nie ma to charakteru absolutnego, niemożliwego do zmiany. Stąd też Weber nie uważał – jak Karol Marks – iż społeczeństwo to przestrzeń trwałego, nieusuwalnego konfliktu społecznego, ale raczej miejsce dynamicznej rywalizacji jednych przeciwko drugim (przede wszystkim w sferze gospodarczej i dostępu do władzy). W obrębie całego społeczeństwa istnieje płynne przejście pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi, uzależnione wyłącznie od sił twórczych samych jednostek.