Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Gospodarka centralnie planowana

Jest to rozwiązanie ustrojowe odnoszące się do gospodarki, które stanowi przeciwieństwo zasady wolnego rynku. Głównymi elementami gospodarki centralnie planowanej były dominacja państwowej własności (szczególnie w zakresie środków produkcji) oraz centralne zarządzanie wskaźnikami gospodarczymi takimi jak wysokość produkcji, wysokość płac, cen czy wreszcie ustalanych limitów. W zasadzie nie istnieje konkurencja, gdyż głównym udziałowcem obrotu gospodarczego jest państwo.

Na skutek tak realizowanych założeń przestrzeń gospodarcza jest nieefektywna, gdyż w gospodarce takiej nie ma mechanizmów, które dostosowywałyby produkcję do powstających spontanicznie potrzeb. Każdy element przechodzi przez ręce planisty. W dodatku państwowy charakter własności sprawia, iż rozmywa się odpowiedzialność, a podstawowym zadaniem konkretnego przedsiębiorstwa jest nie tyle rentowność i zasady racjonalizacji produkcji, ile wykonanie planu. Efektem jest wielka nierentowność gospodarki jako całości.