Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Głosy stracone

Zjawisko polegające na braku reprezentacji politycznej grupy wyborców, których ugrupowanie nie przekroczyło wymaganego progu wyborczego (w ordynacji proporcjonalnej) bądź też nie zdobyło wymaganej większości wśród swoich kandydatów (wybory większościowe). W efekcie takiej sytuacji głosy pewnej grupy wyborców (bywa, iż wśród wszystkich głosujących może ich być od kilkunastu do ponad dwudziestu procent) nie miały znaczenia przy podziale mandatów. Stąd pojęcie „utraty głosów”. Głosami straconymi są zatem wszystkie te, których wysiłek wyborczy nie przyczynił się do zdobycia przez dane ugrupowanie miejsca w parlamencie.