Globalna wioska

Jest to termin wprowadzony do powszechnego użytku w latach 60-ych XX wieku przez Marshalla McLuhana, kanadyjskiego badacza zjawisk z zakresu komunikacji. Wskazywał on, iż przez rozwój radia, ale przede wszystkim telewizji, zniwelowane zostały bariery między odległymi od siebie terenami ludzkiego świata. Mimo, iż przestrzennie świat się nie zmniejszył, dzięki rozwojowi mediów elektronicznych wystąpiła możliwość uczestniczenia w wydarzeniach odległych od siebie o setki czy tysiące kilometrów. Zjawisko to pogłębiło jeszcze powstanie internetu, który sprawił, iż kolejne bariery w dziedzinie komunikacji zostały obalone.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych