Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Globalizacja

Pojęcie o bardzo szerokim znaczeniu, odnoszące się do zmian jakie od ostatniej ćwierci XX wieku zachodzą w relacjach politycznych, gospodarczych i społecznych w stosunkach ogólnoświatowych. W najkrótszej wersji definicja tego pojęcia oznacza tworzenie się skomplikowanego układu zależności występujących w polityce i gospodarce, które wpływają na częściowe przeniesienie dotychczasowych ośrodków decyzyjnych z rządów na ponadnarodowe korporacje oraz traceniu znaczenia dotychczasowo rozumianej suwerenności. Uważa się, iż (jak by nie rozpatrywać tego zjawiska) ma ono główną przyczynę, w rozwoju technologii odpowiedzialnych za transport i komunikację, a co za tym idzie we wzroście wymiany handlowej i kulturowej na świecie.

Globalizacja ma trzy główne przestrzenie: (1) gospodarczą – polega na ujednoliceniu rynków i znoszeniu większości barier występujących w handlu, czego efektem jest mieszanie się na całym świecie towarów z wszystkich kontynentów, (2) kulturową – polega na rozprzestrzenianiu się wzorców popkultury i mieszaniu się elementów kultur ze sobą bezpośrednio nie sąsiadujących; przy okazji tego typu globalizacji mówi się o mcdonaldyzacji kultury czyli zjawisku, gdzie kultura masowa wypiera kultury lokalne i staje się uniwersalna dla każdej szerokości geograficznej, (3) polityczną – polega na tworzeniu światowych mechanizmów politycznych, w których polityka realizowana przez poszczególne państwa ma znaczenie dla rejonu zupełnie z innej części świata. Poza tymi znaczeniami globalizacja oznacza także tworzenie się ogólnoświatowych organizacji takich jak ONZ, WTO czy Bank Światowy.

Globalizacja skutkuje tym, iż mechanizmy kształtujące współczesne relacje między państwami są uwarunkowane czynnikami niejednokrotnie zlokalizowanymi w zupełnie innej części świata niż leżą same państwa. Powiązania gospodarcze zaś mają tak ogólnoświatowy (globalny) charakter, iż nawet najsilniejsze gospodarki – jak choćby amerykańska czy chińska – stanowi jeden z elementów potężnej sieci powiązań. Stąd też kryzys, jaki miał miejsce w 2007-2009 roku, choć rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, rozlał się na wszystkie kontynenty i funkcjonujące na nich gospodarki.

Globalizacja wywołuje na całym świecie liczne protesty, w czego efekcie powstają organizacje określające się antyglobalistycznymi. Od kilku lat widać też tendencję zmiany ich nastawienia w efekcie czego wiele z nich zmienia nazwę na alterglobalistyczne. Nie ulega wątpliwości, iż globalizacja jest siłą zmieniającą tradycyjnie pojmowane stosunki międzynarodowe, przenosząc znaczący ciężar na wątki gospodarcze.