Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Geneza państwa

Jest to zespół przyczyn, które złożyły się na zaistnienie w przestrzeni życia społecznego tej szczególnej instytucji jaką jest państwo. Od samego początku zaistnienia tej kwestii w obszarze zainteresowania rozmaitych myślicieli, nie było zgodności co do genezy państw, stąd też w całym dorobku myśli politycznej powstało kilkanaście teorii. Do najważniejszych należą: teoria naturalnaArystoteles (państwo powstaje w toku naturalnego bytowania jednostek, które w sposób całkowicie spontaniczny, nie kierowany żadną intelektualną ideą tworzą pewien społeczny organizm regulujący życie poszczególnych społeczeństw); teoria podboju i przemocyLudwik Gumplowicz (państwa powstają jako efekt podboju jednych społeczności przez inne, co doprowadza do konieczności przekroczenia wymiaru plemiennego we współżyciu społecznym i utworzeniu organizmu zachowującego wytworzone status quo); teoria umowy społecznejTomasz Hobbes, John Locke, Jan Jakub Rousseau – państwo powstaje jako efekt finalny zawartej między ludźmi umowy, a zatem jako urzeczywistnienie idei rozumu, która ze stanu natury, pełnego zagrożenia i bezprawia, umieszcza człowieka w stanie porządkowanym przez prawo, gdzie wybrana przez wszystkich władza stanowi gwarancję ochrony wolności i życia jednostek); teoria patriarchalnaRobert Filmer (państwa to struktury tworzące się na skutek coraz większego rozrastania się i komplikowania struktur rodzinnych, w których kluczową rolę odgrywa najstarszy mężczyzna danego rodu – sprawowana przez króla władza jest szczególnego rodzaju uosobieniem władzy ojcowskiej); teoria teistyczna Tomasz z Akwinu (państwo to urzeczywistnienie pochodzącej od samego Boga idei, która nadaje życiu najlepszą z możliwych form), teoria psychologicznaLeon Petrażycki (do powołania do życia instytucji państwa pchają ludzi ich psychologiczne cechy i skłonności); i wreszcie teoria nauki społecznej KościołaLeon XIII (jest to efekt rozumnej natury człowieka, która w takim rozwiązaniu postrzega najlepszą możliwość zabezpieczenia ludzkiego życia przed wyzwaniami i stworzenia warunków do rozwoju).