Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Gałąź prawa

Jest to zbiór norm prawnych podobnych ze względu na typ regulowanych przez nie stosunków społecznych (problematyk, zagadnień). Przykładem może być gałąź prawa cywilnego, regulującego stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy podmiotami prawa (osobami fizycznymi, osobami prawnymi). Innym przykładem może być gałąź prawa konstytucyjnego, która ustala katalog podstawowych norm stanowiących tzw. zasady konstytucyjne ustroju. To ona kształtują fundament ustroju danego państwa, tworzą podstawowe mechanizmy prawne, powołują do życia najważniejsze instytucje władzy. Inne gałęzie prawa to np. prawo administracyjne, karne czy prawo pracy.