Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Gabinet

Jest to pojęcie wywodzące się z języka ustrojowego Wielkiej Brytanii, określające premiera i jego najbliższych współpracowników (ministrów). Genealogia tego organu wywodzi się z Tajnej Rady (Privy Council), która w XVII i XVIII wieku doradzała królowi, a w której od roku 1717 król już nie brał udziału. Pierwotnie przewodnictwo w Radzie obejmował Pierwszy Lord Skarbu, jednak kiedy w latach 1721–1742 ostatecznie ukształtowała się instytucja premiera, to właśnie on zaczął przewodniczyć posiedzeniom. Aby uzmysłowić sobie różnicę pomiędzy pojęciem gabinetu a pojęciem rządu, wystarczy przywołać przeciętny skład obu tych instytucji do których się odnoszą. I tak w chwili, gdy gabinet tworzy od kilkunastu do niewiele ponad dwudziestu ministrów, w skład rządu wchodzi ponad sto osób.