Fundusze strukturalne

Fundusze strukturalne to instrument polityki Unii Europejskiej zmierzającej do wspierania restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Celem stworzenia funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności ekonomicznej i społecznej Unii Europejskiej – konsekwencją jest to, iż środki z tych funduszy kierowane są do tych sektorów gospodarki i do tych regionów, które funkcjonują poniżej średniego poziomu ekonomicznego Unii.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych