Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Fundusz Spójności

Jest to środek finansowania utworzony w ramach Unii Europejskiej na mocy Traktatu z Maastricht. Działanie funduszu polega na przemieszczaniu środków z państw o najlepiej funkcjonującej gospodarce do państw wymagającej inwestycji w zakresie rozwoju gospodarczego. Założenie funduszy jest jednak takie, iż przechodzące przez nie środki mogą być przeznaczone na rozwój infrastruktury publicznej. Całość działań realizowana jest według klucza: środki finansowane z Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których PNB “per capita” (na jednego mieszkańca) jest niższy niż 90% przeciętnej w państwach Unii Europejskiej, oraz w których opracowany został odpowiedni program zużycia tych środków.