Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Frekwencja

Jest to wyrażony w procentach odsetek osób (spośród wszystkich uprawnionych), które wzięły udział w głosowaniu. Poziom frekwencji, ze względu na możliwe formy głosowań, ma swoje cztery wymiary: samorządowy, parlamentarny, prezydencki oraz referendalny. W przypadku Polski przez pierwsze dwadzieścia lat funkcjonowania demokracji w naszym kraju najliczniej lokale wyborcze odwiedzane były w wyborach prezydenckich, następnie parlamentarnych, a dopiero na końcu (co może dziwić ze względu na lokalność, swoistą bliskość wybieranych organów) w trakcie wyborów samorządowych. Jednym z wyjaśnień tego zjawiska jest to, iż wybory prezydenckie są najbardziej spersonalizowane, a kandydaci do Sejmu i Senatu (przynajmniej reprezentujący największe partie i w terenach miejskich) znacznie lepiej rozpoznawalni niż ci kandydujący do lokalnych ciał legislacyjnych. To z kolei efekt swoistej walki ideowej, będącego nie tylko zderzeniem osób, ale i całych formacji politycznych. Poza tym do wyborów samorządowych, które terenowo i problemowo najbliższe wyborcom, kierowani są politycy drugiego szeregu, przez co stanowią grupę dość anonimową.

Porównując frekwencję wyborczą w Polsce między wyborami prezydenckimi a parlamentarnymi po 1989 roku wyglądało to w następujący sposób: wybory prezydenckie: od 49,74% do 68,23%, wybory parlamentarne od 40,57% do 53,88%, z tym, że frekwencja w prezydenckich tylko raz (w 2005) spadła poniżej 50%, zaś w parlamentarnych tylko raz (w 2007) była od owych 50% wyższa.