Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Finlandyzacja

Termin wywodzący się ze stosunków, jakie w czasie zimnej wojny panowały między Związkiem Radzieckim a Finlandią, która wbrew realnym zagrożeniom nie stała się ani częścią sowieckiego mocarstwa (kolejną republiką), ani nawet państwem satelickim. Ceną jaką trzeba było jednak za to zapłacić było ograniczenie fińskiej aktywności na arenie międzynarodowej, m.in. rezygnacja z przystąpienia do planu Marshalla (bo byłoby zapewne dla ZSRR niewygodne). W praktyce finlandyzacja miała więc charakter samoograniczenia, a czasami wręcz wychodzenia naprzeciw żądaniom Kremla co miało chronić przed ewentualnym zadrażnianiem stosunków na linii Helsinki – Moskwa. Obecnie termin ten dotyczy sytuacji, w których jakieś państwo z racji nie zaogniania napięcia z jakimś mocarstwem, rezygnuje z części swoich postulatów politycznych, mających niekiedy kluczowy dla niego charakter. Wydaje się jednak, iż w publicystyce termin ten rozszerzył zakres swojego oddziaływania i poza państwami odnosi się do organizacji międzynarodowych – można bowiem spotkać się z terminami „finlandyzacja Europy” i „finlandyzacja NATO” – oznaczać będzie politykę uległości wobec działań Kremla (ujawniona choćby w czasie kryzysu na Zakaukaziu w sierpniu 2008 roku, gdy rozgorzał konflikt między Rosją i Gruzją – w obliczu radykalnego rozwiązania jakim było wkroczenie wojsk rosyjskich na teren niepodległego i suwerennego państwa gruzińskiego, działania polityków europejskich okazały się niemal formą politycznej kapitulacji).