Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Fenotyp

Jest to zespół fizykalnych cech danej osoby o wielowymiarowym charakterze (fizjologicznym, morfologicznym, anatomicznym czy też biochemicznym), które wykształcają się w trakcie prenatalnego i społecznego jej rozwoju. Na ostateczny fenotyp wpływ mają przede wszystkim czynniki genetyczne (genotyp) oraz środowiskowe. Skutkuje to tym, iż osoby o podobnym genotypie przebywające w odmiennych środowiskach mogą posiadać różne fenotypy (np. w zależności od miejsca zamieszania dwaj osobnicy będący bliźniakami jednojajowymi mogą mieć odmienny zespół tak istotnej czynności fizjologicznej jak płodność), zaś te, o odmiennym genotypie, ale poddane oddziaływaniom tego samego środowiska społecznego bądź przyrodniczego, mogą mieć podobny fenotyp (wzrost, rysy twarzy, cechy charakterologiczne, budowa ciała).