Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Fakt prawny

Jest to każdy taki fakt, którego zaistnienie wywołuje powstanie, zmianę bądź wygaśnięcie stosunku prawnego. Lub inaczej: każde takie wydarzenie, które wywołuje skutki prawne. Innymi słowy fakt prawny to sytuacja, w której nastąpiło zaistnienie określonych okoliczności, na skutek których dochodzi do wywołania skutków prawnych. W nauce prawa wyróżnia się dość rozbudowaną klasyfikację faktów prawnych, gdzie najbardziej ogólny podział wyróżnia ich dwie główne: zdarzenia prawne i działania prawne.