Exposé

Jest to nazwa zwyczajowa (nie występująca w Konstytucji RP) przemówienia wygłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów bezpośrednio przed głosowaniem nad wotum zaufania dla nowo powołanego rządu. Exposé jest zatem programem działania przedstawianym przez Prezesa Rady Ministrów, które ma na celu przekonać Sejm do stawianych sobie przez przyszły rząd celów.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych