Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Euroregion

W terminologii Unii Europejskiej jest to obszar transgraniczny, znajdujący się na terenie co najmniej dwóch państw członkowskich, ich sąsiadów lub państw kandydujących. Pojęcie to nie posiada jednak wyłącznie geograficznego znaczenia, gdyż określa także pewne mechanizmy gospodarczej współpracy między obszarami należącymi do różnych państw, a wynikające z uwarunkowań gospodarczych, społecznych i historycznych. Euroregion może zostać utworzony między państwami Unii, ale także między nimi a państwami stowarzyszonymi oraz innymi sąsiadami członków wspólnoty. Współpraca taka może mieć różne formy, jednak w głównym założeniu ma prowadzić do wzmacniania relacji gospodarczych, podnoszenia poziomu rozwoju, a także rozwijania wzajemnego zaufania i utrwalania dobrosąsiedztwa. Zasadniczym założeniem odnoszącym się do funkcjonowania euroregionów jest połączenie ich z wydatnym zaangażowaniem samorządów poszczególnych państw.