Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

EFTA, European Free Trade Association. Jest to nazwa międzynarodowej organizacji o charakterze gospodarczym, którą rozpoczęła działalność 3 maja 1960 r. w efekcie wejścia w życie podpisanej 4 stycznia 1960 konwencji sztokholmskiej. Państwami składającymi podpis pod dokumentami założycielskimi były Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania. Celem, dla którego powołano organizację było zniesienie ceł pomiędzy członkami porozumienia i w efekcie utworzenie strefy wolnego handlu – co miało ostatecznie skutkować wzrostem produkcji i rozwojem rynków. Państwem, które stworzyło idee porozumienia była Wielka Brytania, która w tamtym czasie znajdowała się poza umacniającą się EWG; podjęła zatem działania mające na celu obronę jej pozycji. W roku 1970 do EFTA przystąpiła Islandia, w 1986 Finlandia, a w 1991 Liechtenstein. Już po przystąpieniu do Wspólnot Europejskich Wielkiej Brytanii (w 1973 r.) w roku 1977 EFTA podpisała porozumienie z EWG, na skutek którego możliwy stał się bezcłowy handel towarami przemysłowymi.

Wraz z wstępowaniem do Wspólnot Europejskich nowych członków – w tym członków EFTA – szeregi stowarzyszenia zaczęły się kurczyć; w roku 1973 uczyniła to Wielka Brytania i Dania, w 1986 Portugalia, a w 1995 Austria, Finlandia i Szwecja. Skutkiem tego straciło całe swoje znaczenie.

Na przestrzeni całego okresu swojej działalności EFTA w żadnym momencie nie stanowiło realnej konkurencji dla EWG – za co odpowiedzialnością obarcza się duże rozbicie geograficzne członkó, znaczne różnice w poziomie rozwoju gospodarczego oraz dynamikę rozwoju EWG gdzie były dwie najsilniejsze gospodarki – niemiecka i francuska. W roku 2009 członkami EFTA pozostawały: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Bliska współpraca z EWG doprowadziła do powstania Europejskiego Obszaru Gospodarczego.