Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

EBOR, European Bank for Reconstruction and Development. Międzynarodowa organizacja finansowa powołana do życia w czasie obrad Rady Europejskiej w roku 1989 z inicjatywy prezydenta Francji François Mitterranda, która zaczęła działalność w maju 1991 roku mając siedzibę w Londynie. Za główny cel działania EBOR-u wskazywano stworzenie funduszu finansowego, z którego można by wspierać przemiany gospodarcze w państwach postkomunistycznej części Europy, a zatem także Polski. Założeniem było jednak to, iż pomoc miała dotyczyć jedynie projektów o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego, m.in. z zakresu tworzenia nowej infrastruktury. Jeśli chodzi o adresatów działań EBOR-u, to zaliczono do nich od samego początku zarówno rządy, jak i podmioty prywatne – pod warunkiem, że spełniały warunki wykorzystania funduszy.