Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Europejska Wspólnota Energii Atomowej

Euratom. Jedna z trzech Wspólnot Europejskich (obok EWWiS i EWG), powstała na mocy traktatów rzymskich 25 marca 1957 roku, stanowiąca wraz z pozostałymi dwoma po traktacie z Maastricht składowe Unii Europejskiej. Jej głównym zadaniem było stwarzanie warunków do pokojowego wykorzystywania energii atomowej, co miało realizować się m.in. poprzez: prowadzenie badań rozwijających przemysł atomowy, nadzór nad krajami podejmującymi badania w tej dziedzinie, stworzenie norm bezpieczeństwa, a także pomoc krajom rozwijającym technologie atomowe.