Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza

EaWG, Organizacja międzynarodowa zwana także Euroazjatycką Unią Gospodarczą. Jest to podmiot prawa międzynarodowego utworzony 10 października 2000 w Biszkeku, stolicy Kirgistanu. Umowę powołującą ją do życia podpisało 5 państw będących przed 1991 r. częścią Związku Radzieckiego, a obecnie WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw): Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja oraz Tadżykistan. Od marca 2006 członkiem organizacji był także Uzbekistan, który jednak po zaledwie dwu i pół letnim członkostwie zdecydował się ją opuścić w październiku 2008. Za przyczynę podawano przede wszystkim nieefektywność oraz chęć uchronienia się przed skutkami nadchodzącego kryzysu gospodarczego. Wśród mniej oficjalnych powodów podawano także zdominowanie działalności organizacji przez interesy Federacji Rosyjskiej i przede wszystkim chęć przeniesienia środka ciężkości w stosunkach zagranicznych na kontakty ze Stanami Zjednoczonymi oraz Unią Europejską.

W zamyśle inicjatorów organizacja miała stanowić rodzaj zacieśnienia współpracy między kluczowymi krajami bloku WNP, których powiązania gospodarcze wytworzone w czasach ZSRR wciąż miały ogromne znaczenie. Miała być to forma euroazjatyckiej, postsowieckiej EWG, której działalność nie ograniczałaby się jedynie do kwestii gospodarczych, ale obejmowała także zagadnienia polityczne, energetyczne, a także dotyczące zaopatrzenia państw Azji Środkowej w wodę (gdzie realnie występuje ten problem). Celem ostatecznym miało być stworzenie unii celnej i wspólnej przestrzeni gospodarczej działającej na podobnych zasadach jak strefa I filaru Unii Europejskiej.