Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Etnocentryzm

Postawa charakteryzująca się często bezkrytyczną aprobatą wobec własnej grupy etnicznej (narodowościowej) i jej ideowym wywyższeniem. Nie jest to jednak jednoznaczne z pogardzaniem innych bądź skierowaną wobec nich niechęcią. Etnocentryzm może być formą agresywną, ale także (jak określilibyśmy w sferze prywatnej) „zarozumiałą”. Podkreślającą szczególny charakter i jakość własnej przeszłości i dorobku kultury. Może prowadzić do przypisywania własnej grupie szczególnych, niemal metafizycznych wartości, jak choćby w przypadku polskiego mesjanizmu romantycznego.