Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Emigracja

Pojęcie oznaczającego czynność przemieszczania się ludności danego kraju bądź regionu do innego kraju. Najczęściej ma charakter ekonomiczny (poszukiwanie lepszej pracy i warunków życia), ale także polityczny (wojny, wysiedlenia, prześladowania polityczne). Emigracja może być także rozumiana rzeczownikowo i oznacza wtedy populację, która opuściła kraj ojczysty i zamieszkała poza jego granicami. W tym kontekście będziemy mówić o polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

W przypadku społeczeństwa polskiego mieliśmy do czynienia z kilkoma falami emigracyjnymi. Pierwsza miała miejsce w okresie rozbiorów i jej kierunkiem była głownie Francja. Druga miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku i kierowała się na kontynent amerykański, głównie do USA i Argentyny. I wreszcie trzecia miała związek z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego i realizowanych przez reżim Wojciecha Jaruzelskiego represji – wtedy wyemigrowało z Polski około miliona osób. Zupełnie nowy rozdział ma miejsce od czasów wejścia Polski do Unii Europejskiej, kiedy to setki tysięcy Polaków wyjechały do pracy (głównie do Irlandii i Wielkiej Brytanii, w których od początku zrezygnowano z okresów przejściowych na zatrudnianie Polaków – jak np. w Niemczech).