Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Embargo

Jest to forma niesiłowej represji stosowanej wobec państwa łamiącego normy prawa międzynarodowego, mająca je zmusić do uległości i zmiany prowadzonej polityki. Embarga najczęściej mają charakter gospodarczy, jednak w stosunkach z państwami prowadzącymi agresywną politykę wewnętrzną i zewnętrzną mają także charakter militarny. W tym pierwszym przypadku dotyczą ograniczenia bądź całkowitego zawieszenia wymiany handlowej między określonymi państwami. W tym drugim dotyczą likwidacji eksportu broni i nowoczesnych technologii mogących służyć do realizacji polityki niezgodnej z normami międzynarodowymi.

Jednym z najsłynniejszych embarg było to nałożone w roku 1961 na Kubę, w której władzę przejął komunistyczny rząd Fidela Castro. Od samego początku budziło to międzynarodowe emocje, gdyż w rzeczywistości rozwiązanie przyjęte przez Stany Zjednoczone nie doprowadziło do złamania reżimu komunistycznego, natomiast spowodowało całkowitą zapaść gospodarczą tego kraju i nędzę społeczeństwa. Poza tym sam Castro wykorzystywał fakt istnienia embarga do prowadzenia propagandy przeciwko krajom Zachodu (szczególności przeciwko Stanom Zjednoczonym), co ostatecznie było wykorzystywane do umacniania jego reżimu.

Inne znane embarga to nałożone przez ONZ na Libię po zamachu dokonanym przez libijskie służby specjalne w 1988 na samolot pasażerski linii Pan American, w którym zginęło 270 osób. Inne to choćby rosyjskie embargo na gruzińskie wino (stanowiące główne źródło dochodu gruzińskiej gospodarki), czy też z rodzimego podwórka – na polskie mięso. Te dwa ostatnie embarga świadczą o tym, iż niejednokrotnie forma nakładanych sankcji ma charakter czysto polityczny i nie związany bezpośrednio z jakimkolwiek łamaniem prawa międzynarodowego.