Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Ekstradycja

Jest to szczególnego rodzaju działanie państwa mające charakter prawny, polegające na wydaniu innemu państwu osoby, która na jego terytorium popełniła przestępstwo. Przykładem może być wydawanie państwu Izrael zbrodniarzy wojennych odpowiedzialnych za holocaust, mimo, iż jego realizacja nie odbywała się na jego terenie, ani nawet w czasie jego istnienia, gdyż państwo Izrael powstało już po zakończeniu wojny. Decydujący o tym był fakt, iż holocaust był działaniem skierowanym przeciwko członkom narodu Żydowskiego. Fakt ten miał miejsce już po procesach norymberskich i dotyczył zbrodniarzy, którzy z racji ukrywania się nie zostali w czasie ich trwania osądzeni.

Ekstradycja jest realizowana na postawie dwustronnych umów międzynarodowych, w których państwa-sygnatariusze zobowiązują się do wzajemności w tej dziedzinie. Odbywa się ona w ten sposób, iż państwo domagające się ekstradycji występuje do państwa w rękach którego przebywa dana osoba z wnioskiem. Generalnie istnieje zasada, iż państwa nie dokonują ekstradycji swoich obywateli, a także osób, które są ścigane za przestępstwo polityczne bez użycia przemocy (np. krytyka panującego reżimu). W Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 w art. 55 początkowo istniał zapis całkowicie zakazujący takiej ekstradycji wobec obywatela RP. Jednak na skutek wejścia Polski do Unii Europejskiej nastąpiła zmiana tego przepisu dając możliwość ekstradowania obywatela polskiego po spełnieniu trzech warunków. Po pierwsze musi taka możliwość wynikać z podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych. Po drugie przestępstwo zostało popełnione poza granicami Rzeczpospolitej. I po trzecie popełniony czyn musi stanowić przestępstwo według prawa polskiego zarówno w chwili popełnienia czynu, jak i złożenia wniosku o ekstradycję. Warunki drugi i trzeci nie muszą być spełnione w sytuacji, kiedy ekstradycja dotyczy zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennej lub zbrodni agresji.