Egzekutywa

Nazwa oznaczająca władzę wykonawczą. Etymologia tego pojęcia wywodzi się ze słów: egzekucja, egzekwować – co oznacza, iż egzekutywa to przede wszystkim władza wprowadzania w życie postanowień władzy ustawodawczej. We współczesnych państwach demokratycznych egzekutywa ma najczęściej charakter dualistyczny – składa się zatem z głowy państwa (monarchy bądź prezydenta) oraz z rządu, na czele którego stoi premier bądź kanclerz. Istnieją jednak także rozwiązania monistyczne, jak choćby w Stanach Zjednoczonych, gdzie głowa państwa i szef rządu to jedna i ta sama osoba. Bardzo nietypową formę władzy wykonawczej posiada Szwajcaria, której rząd, składający się z siedmiu ministrów, jest zarazem kolegialną głową państwa.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych