Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Ego

Pojęcie stworzone przez ojca psychoanalizy, Zygmunta Freuda, które obok id i superego stanowi kluczowy składnik ludzkiej osobowości. Jeżeli zatem ta pierwsza ma charakter afektywny i popędowy, ta druga zaś kulturowy i normatywny, to ego jest tą składową, która pośredniczy między nimi. Odpowiada zatem za regulacje procesów poznawczych na poziomie ludzkiej świadomości (a zatem poprzez myślenie, rozważanie, dostrzeganie, a nawet czucie), regulując całokształt wewnętrznych i zewnętrznych oddziaływań na osobowość. Ego to ta część ludzkiej osobowości, która decyduje o przystąpieniu do działania, o takim a nie innym wykorzystaniu popędów i opanowaniu emocji. Kluczowa rola tego czynnika osobowości to umiejętność godzenia potrzeb organizmu z warunkami środowiskowymi, a zatem id z superego. Ważne jednak, aby w elemencie składowym ego dostrzec także to, co wykracza poza świadome aspekty jednostki, jak choćby mechanizmy obronne.