Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Efekt cieplarniany

Jest to zjawisko wynikające ze zdolności ziemskiej atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego (m.in. światła) i zatrzymywania promieniowania Ziemi (m.in. cieplnego). Skutkiem tego jest to, iż na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała. Dla przykładu: z wyliczeń naukowców wynika, iż średnia temperatura powierzchni Ziemi bez warstwy atmosfery wynosiłaby około -17°C w chwili, gdy obecnie wynosi ona około +15°C. Sam efekt cieplarniany jest w pełni naturalnym, bez którego nie mogłoby dojść do powstania życia na Ziemi. To, co potocznie nazywa się efektem cieplarnianym, to zjawisko ocieplania się klimatu wynikające ze wzrostu zawartości gazów cieplarnianych – głównie dwutlenku węgla, freonów metanu i podtlenku azotu. Teoria uznająca, iż człowiek i tworzona przez niego cywilizacja mają wpływ na ocieplanie się temperatury ma pozycję dominującą w mainstreamie światowej polityki, choćby w ONZ. Jednak pojawia się coraz więcej głosów, iż czynniki, którymi dysponuje człowiek są zbyt małe dla skali tego zjawiska, aby to człowiek był za nie odpowiedzialny. Innymi słowy – dzieje się to na skutek innych czynników, jak choćby aktywności słońca.